KOSTEN

Behandelingen vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat de behandeling bij mij volledig vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, met uitzondering van uw eigen risico. Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig en dient er sprake te zijn van een classificatie volgens de DSM-5.

Behandelingen in de GGZ vinden plaats binnen het Zorgprestatiemodel. De maximale tarieven zijn vastgesteld door de NZA, en zijn afhankelijk van de duur van het consult en het type consult (behandeling of diagnostiek). De diverse tarieven van de GZ-psycholoog vindt u in onderstaande tabel:

In mijn praktijk duren behandelafspraken doorgaans 45 minuten. Een EMDR-behandeling duurt meestal 60 minuten. Een behandeling start met 1 tot 2 diagnostiekgesprekken van 45 tot 60 minuten. De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd en worden afgerond op 15 minuten.

In de GGZ wordt gewerkt met de zogenaamde ‘zorgvraagtypering’. Dit houdt in dat ik verplicht ben om met u een vragenlijst (HONOS) door te nemen om te bepalen welk zorgvraagtype bij u van toepassing is. De uitkomst van deze lijst bepaalt de zorgvraagzwaarte waarbinnen u behandeld wordt. De GZ-psycholoog behandelt zorgvraagtypering 1 t/m 4 (en ook wel 5). Een Klinisch (neuro)psycholoog/psychotherapeut behandelt vooral Zorgvraagtypering 5/6 t/m 8.

Het zorgvraagtype komt ook op de factuur aan de verzekering te staan. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u bij mij een privacyverklaring invullen. Een aantal gegevens over u zullen dan niet aan de zorgverzekering doorgegeven gaan worden.

Op de website van de NZA over het Zorgprestatiemodel kunt u zowel de tool die gebruikt wordt voor de zorgvraagtypering, als de diverse tarieven voor diagnostiek en behandeling door de GZ-psycholoog terugvinden.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Na verwijzing van uw huisarts spreken wij een intakegesprek af. In ons eerste gesprek wordt bekeken of er sprake is van verzekerde zorg en wat de behandelmogelijkheden zijn. Ook vullen wij de HONOS in, meestal in het tweede gesprek, om vast te stellen wat de zorgvraagzwaarte is. Afhankelijk hiervan bepalen we samen de behandeldoelen, het behandelplan en het aantal gesprekken.
Indien er geen sprake is van verzekerde zorg heeft u twee mogelijkheden, namelijk behandeling door de huisarts/POH-GGZ, of de gesprekken bij mij zelf bekostigen. Aan mensen die wel klachten hebben maar geen stoornis volgens de criteria van de DSM-V bied ik uiteraard ook psychologische hulp. Vaak gaat het hierbij om persoonlijke issues zoals sociale onzekerheid, perfectionisme, rouw, je ongelukkig voelen, relatieproblematiek of werkgerelateerde problematiek. Dergelijke overige psychologische therapieën (OVP) worden dus niet door de zorgverzekeraar vergoed en komen voor eigen rekening.

Het gecontracteerde tarief is altijd een percentage van de hierboven vermelde maximumtarieven. U kunt bij mij navragen wat het gecontracteerde tarief voor uw zorgverzekeraar is. Dit tarief telt mee voor uw eigen risico. Het eigen risico bedraagt in 2023 € 385,00 voor iedereen van 18 jaar en ouder. Let op: bij aanvang van een nieuw kalenderjaar wordt het eigen risico opnieuw in rekening gebracht, dus ook als u in een lopende behandeling zit en het jaar daarvoor ook reeds uw eigen risico betaald hebt.

Voor behandeling die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar (OVP) hanteer ik de volgende tarieven:

€ 95,00 enkel consult (45 minuten)

€ 180,00 relatietherapie consult (90 minuten)

NIET NAGEKOMEN OF TE LAAT AFGEZEGDE AFSPRAKEN

Indien u een afspraak niet na kunt komen, verzoek ik u mij hierover zo snel mogelijk te informeren. Afspraken, geannuleerd tot 24 uur tevoren, worden niet in rekening gebracht. Afspraken die later worden afgezegd of niet worden nagekomen, worden in rekening gebracht. Voor zowel de verzekerde als de niet-verzekerde zorg gelden hiervoor de volgende tarieven, die separaat in rekening worden gebracht (en dus niet vergoed door uw zorgverzekeraar):

  • Afspraak minder dan 24 uur tevoren geannuleerd € 50,00
  • Niet nagekomen afspraak € 75,00